Otisk
Odpovědnost za obsah
MoPla Solutions GmbH
Alte Landstraße 7
86502 Laugna
Zastoupený
Výkonný ředitel - Robert Kamischke
Kontakt
Telefon (bez infolinky Deutschlandticket) +49 821 6508 4275
E-mail info@mopla.solutions
Obchodní adresa
MoPla Solutions GmbH
Welserstraße 11
86368 Gersthofen
Vstup do rejstříku
Zápis v obchodním rejstříku
Rejstříkový soud: Místní soud v Augsburgu
Rejstříkové číslo: HRB 37275
DIČ PRO DPH
Identifikační číslo pro daň z prodeje podle § 27a Umsatzsteuergesetz: DE 351727959
Platforma EU pro online řešení sporů
Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR)
, kterou najdete zde: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Odmítnutí odpovědnosti
Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými zákony tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se o takovém porušení dozvíme, neprodleně tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tyto externí obsahy nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení právních předpisů účelná. Pokud zjistíme porušení právních předpisů, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva
Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Duplikace, zpracování, šíření nebo jakákoli forma komercializace takového materiálu nad rámec autorského zákona vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení autorských práv dozvíme, neprodleně takový obsah odstraníme.